Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden door Betaalbaar Verbouwen zorgvuldig behandeld en beveiligd. Betaalbaar Verbouwen houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen:

 • dat wij informeren over het doel van het verzamelen van gegevens (informatieplicht);
 • dat wij de gegevens van onze klenten en bezoekers niet aan derden verstrekken;
 • dat een klant zijn gegevens kan inzien en laten corrigeren of verwijderen via info@nagelsalon-laperla.nl
 • dat men kenbaar kan maken niet langer benaderd te willen worden voor aanbiedingen of informatie (recht op verzet);
 • dat men het recht heeft om vergeten te worden.

Van wie verwerkt Betaalbaar Verbouwen gegevens?
Betaalbaar Verbouwen verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn gegevens van:

 • klanten of bezoekers van de website van Betaalbaar Verbouwen;
 • mensen die interesse tonen in een behandeling bij Betaalbaar Verbouwen;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Welke gegevens verwerkt Betaalbaar Verbouwen?
Betaalbaar Verbouwen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie met ons of wat u aan ons doorgeeft, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en vragen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.

 • Betaalbaar Verbouwen verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is zoals medische informatie, ras, politieke voorkeur, geloof, strafrechtelijke gegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Na beëindigen van de relatie met Betaalbaar Verbouwen worden gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij door u aangegeven is dat wij uw gegevens eerder moeten wissen of als vanuit de Belastingdienst wettelijk een langer bewaartermijn vereist is. Na deze twee jaar worden persoonsgegevens geanonimiseerd bewaard voor het maken van statistische rapportages.

Wie heeft inzage in de gegevens?
Betaalbaar Verbouwen, gevestigd op Gerhard ter Borchstraat 65, 7412 ZJ Deventer, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Betaalbaar Verbouwen gaat vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan. Dit houdt in:

 • als een wettelijk voorschrift dat vereist;
 • als dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Betaalbaar Verbouwen en de klant;
 • als dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
 • als dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole;
 • als de klant of bezoeker schriftelijke toestemming hiertoe heeft gegeven.

Daarnaast worden gegevens alleen met derden gedeeld als hiermee een gerechtvaardigd doel gediend wordt, zoals het hosten van de website en het versturen van onze communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief. Met deze partijen is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst overeengekomen.

Wat doet Betaalbaar Verbouwen met uw gegevens?
Nagelsalon La Perla legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van het lidmaatschap en/of om u te informeren over relevante activiteiten, producten en diensten van Betaalbaar Verbouwen. Wij leggen uw gegevens bijvoorbeeld vast om u informatie over Betaalbaar Verbouwen te sturen of wanneer u ons mailt of belt met vragen of klachten. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam- en adresgegevens, klantnummer en de registratie van deelname aan diensten van Betaalbaar Verbouwen.
Daarnaast houdt Betaalbaar Verbouwenaf en toe enquêtes onder zijn leden en websitebezoekers. Zo weten wij wat u van onze dienstverlening vindt. Tijdens deze enquêtes kunnen wij om uw e-mailadres vragen voor een eventueel vervolg op de enquête of om u kans te laten maken op een prijs. Betaalbaar Verbouwen gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.
Gegevens van leden worden gebruikt voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie, zonder dat deze in enig verband kunnen worden gebracht met individuele personen.

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Alle persoonsgegevens worden door Betaalbaar Verbouwen vastgelegd en verwerkt voor het juist uitvoeren en afwikkelen van onze diensten of leveringen, zoals betaling van behandelingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om de over u opgeslagen gegevens in te zien, aan te laten passen of te verwijderen.  Voor het verwijderen of aanpassen  van gegevens kunt u contact opnemen met ons via info@nagelsalon-laperla.nl

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn binnen Betaalbaar Verbouwen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Organisatorisch: alleen personen die belast zijn of worden met de uit te voeren werkzaamheden en mensen die bij de behandeling worden betrokken, hebben toegang tot (een deel van) de gegevens.
 • Technisch: binnen Betaalbaar Verbouwen wordt beveiligingstechnologie toegepast. Op onze website wordt gebruik gemaakt van beveiligingscertificaten om de veiligheid van uw gegevens te borgen. Bij delen van gegevens met verwerkers voor de uitvoering van onze dienstverlening worden bestanden versleuteld verzonden. Alle maatregelen worden toegepast binnen de richtlijnen van ons privacybeleid en zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van cookies op de website
De website van Betaalbaar Verbouwen maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. De cookies die Betaalbaar Verbouwen plaatst bevatten geen persoonsgegevens. In de cookies worden geen namen, e-mailadressen of andere persoonsgegevens opgeslagen. U kunt uw cookie-instellingen voor de website van Betaalbaar Verbouwen regelen via de cookiemelding die onderaan elke pagina van de website staat bij u eerste bezoek. U kunt uw instellingen later altijd wijzigen.

Via de website van Betaalbaar Verbouwen kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies
De functionele cookies worden toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Zo worden bepaalde instellingen onthouden. Als u bijvoorbeeld aanvinkt dat u de volgende keer automatisch ingelogd wilt zijn op deze website, dan wordt dit onthouden door een cookie.

Cookies voor websiteanalyse
Om de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren, houdt Betaalbaar Verbouwen met het statistiekprogramma Google Analytics algemene bezoekgegevens bij. Denk hierbij aan gegevens over de meest opgevraagde pagina’s of ingegeven zoekwoorden. Met deze informatie optimaliseert Betaalbaar Verbouwen de website voor leden en websitebezoekers. Het statistiekprogramma Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt door Google opgeslagen, inclusief een deel van uw IP-adres. Dit geanonimiseerde IP-adres is niet naar een specifieke computer te herleiden, maar wel naar de regio waarin de computer staat. Vergelijk het met het netnummer van een telefoonnummer: het is bekend om welke regio het gaat, maar niet wie de exacte persoon is. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt.

Cookies om advertenties te tonen
De website van Betaalbaar Verbouwen laat u enkele advertenties zien in de vorm van banners op de nieuwspagina’s. Dit kunnen eigen advertentieboodschappen zijn waarmee Betaalbaar Verbouwen zijn eigen diensten communiceert, maar ook advertenties van andere partijen. Het kan zijn dat deze adverteerders cookies gebruiken in hun advertenties. Deze cookies maken het mogelijk dat:

 • Er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.
 • Er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder.
 • Er op basis van uw surfgedrag meer inzicht komt in uw interesses, waardoor de advertenties op uw interesses kunnen worden aangepast en andere sites ook gerichte advertenties kunnen laten zien.
 • Al deze informatie leidt niet naar u als individueel persoon. Tevens deelt Betaalbaar Verbouwen de informatie uit zijn eigen cookies niet met andere partijen.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt, zult u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zult u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Cookies om video’s te tonen
Betaalbaar Verbouwen gebruikt de technologie van Google (YouTube) om video’s op de website te kunnen tonen aan bezoekers. Voor het afspelen van deze video’s moet een Google-cookie geplaatst worden. Deze cookies valt officieel ook in de categorie ‘advertentiecookies’, maar om het u mogelijk te maken de video’s wel te zien zonder dat u alle advertentiecookies moet accepteren, heeft Betaalbaar Verbouwen deze in zijn cookie-instellingen apart gezet.

Google-cookies
Als u zelf ingelogd bent op uw Google-account wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google automatisch een aantal cookies. Deze kunnen niet door Betaalbaar Verbouwen worden tegengehouden, omdat de gebruiker hier bij Google zelf toestemming voor heeft gegeven.

Blokkeren van cookies
Wanneer u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u dat via uw browser instellen. Houd er rekening mee dat bepaalde websites mogelijk niet helemaal goed functioneren als u geen cookies accepteert.  Het gebruik van cookies is veilig. Het zijn tekstbestandjes die vanaf een website op uw computer gezet worden. Het zijn geen computerprogramma’s en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden.

Uw persoonsgegevens en de nieuwsbrief 
Bij Betaalbaar Verbouwen kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor afmelden via de link ‘afmelden voor deze nieuwsbrief’ in de nieuwsbrief zelf.

Vragen
Wij hebben geen officieel aangestelde Functionaris Gegevensbescherming, maar helpen u graag als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid. Hiervoor kunt u contact opnemen met Betaalbaar Verbouwen via: betaalbaarverbouwen97@gmail.com

Wijzigingen
Betaalbaar Verbouwen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Controleer daarom regelmatig de tekst van dit ‘Privacy- en cookiebeleid’ voor het meest actuele beleid van Betaalbaar Verbouwen.